Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní info

12. 3. 2009
Informace o fungování družstva lodní třídy Optimist (LT Q)
 
1.      Informace o fungování Českého jachtklubu
Informace o klubu viz www.cyk.cz
 
Vedoucím třídy Optimist a hlavním trenérem je Pavel Schwarz, dalším trenérem je Martin Houska a  Pavel Pavlousek , s organizací a administrativou pomáhá další trenérka Dana Horká.
Web pro komunikaci mezi trenéry a rodiči pro lodní třídu Optimist je  www.opticyk.estranky.cz.
 
Trenér zajišťuje trénink, přiděluje lodě, doporučuje účast na závodech a organizuje soustředění. Koučuje na vybraných závodech.
 
Od rodičů sportujících dětí se očekává přiměřená spolupráce při přípravě a ukládání lodí při tréninku, péče o děti na břehu při závodech včetně odvozu, pomoc při odvozu dětí a lodí na soustředění, spolupráce při údržbě lodí nebo brigáda v loděnici min – 5 hod ročně.
 
2.       Poplatkyv LT Q viz samostatná příloha aktuální pro každý rok
 
3.       Praktická pravidla v loděnici:
a. Děti-členové klubu mohou dostat přidělenu skřínku na věci v dívčí nebo chlapecké šatně, požádejte tedy o tuto skřínku a vybavte ji visacím zámkem a samolepkou s jmenovkou.
b. Děti nemají nárok na klíč od loděnice, tento klíč může dostat pouze dospělá osoba, tj. rodič, pokud se stane členem - postačí jen členství typu „rodič sportujícího žáka“. Vstupní vrata vždy zatahujte, mimo klubovní dny (středa a sobota, popř,. v době závodů), zamykejte vchod do budovy.Při ukládání lodi po návratu z mimopražských závodů vždy po sobě uzavřete boční vrata pro najetí lodi přes venkovní terasu.
c. Do depozitu Q je vstup zabezpečen kódovaným zámkem, kód je sdělován řádným členům.
d. Při každém vstupu do loděnice se zapisujte do knihy umístěné za dveřmi.
 
4.      Přidělování lodí:
Přidělování klubových lodí dětem podle jejich schopností je v kompetenci trenéra, za přidělenou loď nese odpovědnost rodič příslušného dítěte, tj. stará se o kompletnost vybavení lodi, v případě poškození nebo ztráty vybavení musí upozornit trenéra a popř. spolupracovat při opravě.
Před převzetím lodě rodič podepíše prohlášení o tom,že byl seznámen s půjčovním řádem ČYKu, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jejich dítětem (že má dítě sjednáno alespoň minimální např. domácnostní pojistku odpovědnosti za škody způsobené jiným osobám). Toto je podmínkou přidělení lodi požadovanou výborem ČYKu.
Doporučuje se   navíc sjednání speciální pojistky na odpovědnost za škodu (pro dítě) při jachtingu - závodní činnost - na velkých závodech je požadována. Klubové lodě jsou na odpovědnost pojištěny .
Pokud Vaše dítě dostane přidělenu konkrétní klubovou loď, jste povinni ji udržovat v provozuschopném stavu (drobné ztráty můžeme nahrazovat z fondu na drobnou údržbu - frklík, šekl,provázky, pokud budou tyto ztráty v přiměřeném rozsahu a to i pro soukromé lodě), nákladnější oprava -náhrada (např. ráčna) je zajišťována z fondu oprav. Základním požadavkem tedy je okamžitě hlásit jakékoliv závady na lodi trenérovi a na konci sezóny nebo při ukončení činnosti odevzdat loď pokud možno ve stejném provozuschopném stavu, jako jste jí převzali.
 
Pokud loď chcete dovybavit vlastním materiálem (kvalitnější kladky,otěže,plachta) musíte zachovat původní vybavení a při vrácení lodi jej předat, nebo v lodi zanecháte vámi zakoupené vybavení, požadujeme, aby loď byla provozuschopná, nelze odebrat své vybavení a odevzdat vrak.
 
Z "půjčovního řádu ČYK“ (interní dokument- je k nahlédnutí ) vyplývá, že klubové lodě se nesmí používat k soukromé rekreaci . Zapůjčení lodi k samostatnému tréninku mimo náš společný program je možné, ale je třeba jej předem projednat. Zapůjčení lodi pro účast na tuzemských závodech je samozřejmé, pro účast na mezinárodních závodech si musíte pro vývoz lodi za hranice vyžádat předem písemný souhlas klubu.
 
Klubové lodě se ukládají v loděnici na určená místa tak, že v trupu lodi zůstává veškerá výbava včetně otěží, loď se zakryje minimálně vrchním persenikem, do depozitáře se odnese plachta s kulatinami a ploutev s kormidlem.Toto vše musí být trvale přístupné trenérovi pro případné použití při nepřítomnosti Vašeho dítěte. Není možné uložení součástí klubové lodi doma nebo v uzamčené skříňce.Loď musí být kdykoli použitelná.  Nejen kvůli tomuto je třeba, aby děti spolehlivě a okamžitě hlásily všechny závady na lodích, ať už při přebírání lodi na trénink, nebo po návratu ze závodů atd.
 
5.       Organizace závodů– trenér na začátku sezóny vypracovává seznam závodů, kterých se chce ČYK – LT Q zúčastnit. V programu je prakticky každý víkend od začátku dubna do konce října s výjimkou prázdnin (závody jsou vždy minimálně 2 dny ). Každý závodník (rodiče) si vybere, podle svých možností a potřeb, kterých závodů se zúčastní ( přehled ostatních závodů je přístupný na CTL na internetu - www.sailing.cz - Kalendář závodů) . Odpovědnost za účast dětí na závodech a za jejich zabezpečení (doprava, ubytování, stravování, dohled) je na rodičích. Možná spolupráce členů družstva (rodičů) na společných výjezdech je věcí individuální dohody mezi rodiči. Trenér se účastní závodů pořádaných v Praze a kromě toho cca 5 závodů mimo Prahu (termíny určuje již na začátku sezóny).
 
6.      Program
-      tréninky probíhají cca od dubna do října každou středu od 16ti hodin v loděnici. V 16 hod by již děti měly být převlečeny na vodu, trénink končí kolem 18té hodiny, ale ještě je třeba uklízet lodě a převléknout se, takže počítejte s odchodem cca kolem 18:30 hod. S transportem lodí na vodu je vždy nutná pomoc dospělých, takže účast dospělých na tréninku je nezbytná. Nezapomeňte vždy u dětí na vhodné oblečení na vodu a kompletní převlečení (i na Vltavě se lze vykoupat).
-      V listopadu probíhá ukončení sezóny, úklid depozitu a lodí, opravy lodí, slavnostní ukončení sezóny, v dubnu probíhá zahájení sezóny, příprava lodí.
-      V zimním období (prosinec - březen) probíhá výuka teorie  včetně přednášek význačných jachtařů, občas (nepravidelně) organizujeme další společné aktivity, (vánoční besídka, ping-pong, bruslení, návštěva divadla ).
-      V zimě také absolvujeme společný lyžařský víkend na horách pro děti i rodiče.
-      Soustředění: V létě se pravidelně koná jednak týdenní soustředění v červenci pro nováčky, jednak 14ti denní soustředění  pro všechny členy lodní třídy.
 
 
Vedouci družstva LT Optimist
 Pavel Schwarz
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář